Πολιτική Απορρήτου Ιστότοπου

Τελευταία τροποποίηση: 22 Φεβρουαρίου 2021

1.         Εισαγωγή

Στη USPA Global Licensing, Inc. (”Εταιρεία” ή ”Εμείς”) σεβόμαστε το ιδιωτικό σας απόρρητο και δεσμευόμαστε να το προστατεύουμε χάρη στη συμμόρφωσή μας με την παρούσα πολιτική.

Η παρούσα πολιτική περιγράφει τα είδη των πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε από εσάς ή που μπορεί να παρέχετε εσείς όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο uspoloassn.gr (ο ”Ιστότοπός”μας), καθώς και τις πρακτικές μας όσον αφορά τη συλλογή, χρήση, διατήρηση, προστασία και γνωστοποίηση αυτών των πληροφοριών.

Αυτή η πολιτική ισχύει για τις πληροφορίες που συλλέγουμε:

· Σε αυτόν τον Ιστότοπο.

· Σε ηλεκτρονικά μηνύματα (email), μηνύματα κειμένου και άλλα ηλεκτρονικά μηνύματα ανάμεσα σε εσάς και αυτόν τον Ιστότοπο.

· Όταν αλληλεπιδράτε με τις διαφημίσεις και τις εφαρμογές μας σε ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων, εάν οι εν λόγω εφαρμογές ή διαφημίσεις περιλαμβάνουν συνδέσμους προς αυτήν την πολιτική.

Δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται από:

· Εμάς εκτός διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου τον οποίο διαχειρίζεται η Εταιρεία ή οποιοσδήποτε τρίτος (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων και θυγατρικών εταιρειών μας) ή

· Οποιονδήποτε τρίτο (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων και θυγατρικών εταιρειών μας), καθώς και μέσω οποιασδήποτε εφαρμογής ή περιεχομένου (όπως η διαφήμιση) που μπορεί να συνδέεται ή να είναι προσβάσιμη από τον Ιστότοπο ή μέσω αυτού.

Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την πολιτική για να κατανοήσετε τις πολιτικές και τις πρακτικές μας σχετικά με τις πληροφορίες που σας αφορούν και τον τρόπο με τον οποίο τις χειριζόμαστε. Εάν δεν συμφωνείτε με τις πολιτικές και τις πρακτικές μας, μπορείτε να επιλέξετε να μη χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπό μας. Αποκτώντας πρόσβαση ή χρησιμοποιώντας αυτόν τον Ιστότοπο, συμφωνείτε με την παρούσα πολιτική απορρήτου. Αυτή η πολιτική ενδέχεται να αλλάζει κατά καιρούς (βλ. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μας). Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο αφού προβούμε σε αλλαγές θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές, επομένως, παρακαλούμε να ελέγχετε συστηματικά την πολιτική για ενημερώσεις.

2.         Ποια είναι τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία των δεδομένων;

Για τους κατοίκους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, του Ηνωμένου Βασιλείου ή/και για οποιοδήποτε άτομο υπόκειται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ή μόνο στον κανονισμό ΓΚΠΔ του Ηνωμένου Βασιλείου (συλλογικά «Υποκείμενα του ΓΚΠΔ»), η Εταιρεία μας επιθυμεί να διασφαλίσει ότι γνωρίζετε πλήρως όλα τα δικαιώματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας.  Τα Υποκείμενα του ΓΚΠΔ έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

· Δικαίωμα πρόσβασης - Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία μας αντίγραφα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν.  Ενδέχεται να σας χρεώσουμε ένα μικρό τέλος για αυτήν την υπηρεσία.

· Δικαίωμα διόρθωσης – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία μας να διορθώσει τυχόν πληροφορίες που πιστεύετε ότι δεν είναι ακριβείς.  Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία μας να συμπληρώσει τις πληροφορίες που πιστεύετε ότι είναι ελλιπείς.

· Δικαίωμα διαγραφής - Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία μας να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

· Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας - Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία μας να περιορίσει την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

· Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία - Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία από την Εταιρεία μας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας αφορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

· Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων – Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Εταιρεία μας να διαβιβάσει τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει σε άλλον οργανισμό ή απευθείας σε εσάς, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Εάν οποιοδήποτε Υποκείμενο του ΓΚΠΔ υποβάλει αίτημα βάσει της παρούσας Ενότητας 2, έχουμε στη διάθεσή μας έναν μήνα για να του απαντήσουμε.  Εάν ένα Υποκείμενο του ΓΚΠΔ επιθυμεί να ασκήσει οποιοδήποτε από τα δικαιώματα που προβλέπονται στην παρούσα Ενότητα 2, παρακαλείται να επικοινωνήσει με την Εταιρεία στη διεύθυνση:

1400 Centerpark Boulevard Suite 200 West Palm Beach, FL 33401

[email protected]

561 790 8040

Οι διατάξεις της παρούσας Ενότητας 2 ισχύουν μόνο για τα Υποκείμενα του ΓΚΠΔ. Οποιοδήποτε πρόσωπο δεν είναι Υποκείμενο του ΓΚΠΔ δεν έχει κανένα δικαίωμα βάσει της παρούσας Ενότητας 2.

3.         Παιδιά κάτω των 13 ετών

Ο Ιστότοπός μας δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 13 ετών. Κανένας ανήλικος κάτω των 13 ετών δεν επιτρέπεται να παρέχει οποιεσδήποτε πληροφορίες προς τον Ιστότοπο ή στον Ιστότοπο. Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από παιδιά κάτω των 13 ετών. Εάν είστε κάτω των 13 ετών, μη χρησιμοποιείτε ούτε να παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες σε αυτόν τον Ιστότοπο ή μέσω οποιασδήποτε από τις λειτουργίες του. Εάν μάθουμε ότι έχουμε συλλέξει ή λάβει προσωπικές πληροφορίες από παιδί κάτω των 13 ετών χωρίς επιβεβαίωση γονικής συγκατάθεσης, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε οποιεσδήποτε πληροφορίες από ή σχετικά με παιδί κάτω των 13 ετών, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

1400 Centerpark Boulevard Suite 200 West Palm Beach, FL 33401

[email protected]

4.         Πληροφορίες που συλλέγουμε σχετικά με εσάς και τρόπος συλλογής τους

Συλλέγουμε διάφορα είδη πληροφοριών από τους χρήστες του Ιστοτόπου μας και σχετικά με αυτούς, μεταξύ άλλων πληροφορίες:

· Βάσει των οποίων μπορεί να ταυτοποιηθείτε προσωπικά, όπως όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμό τηλεφώνου ή οποιοδήποτε άλλο αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας μέσω του οποίου ενδέχεται να επικοινωνήσουμε μαζί σας ηλεκτρονικά ή εκτός διαδικτύου (”προσωπικές πληροφορίες”)·

· Οι οποίες σας αφορούν, αλλά δεν σας ταυτοποιούν ατομικά ή/και

· Σχετικά με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο, τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και τις λεπτομέρειες χρήσης.

Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες:

· Απευθείας από εσάς όταν μας τις παρέχετε.

· Αυτόματα καθώς περιηγείστε στον ιστότοπο. Οι πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα ενδέχεται να περιλαμβάνουν λεπτομέρειες χρήσης, διευθύνσεις IP και πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies, web beacons και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης.

5.         Πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε στον Ιστότοπό μας ή μέσω αυτού μπορεί να περιλαμβάνουν τα εξής:

· Πληροφορίες που παρέχετε συμπληρώνοντας φόρμες στον Ιστότοπό μας. Σε αυτές περιλαμβάνονται πληροφορίες που παρέχεται κατά τον χρόνο της εγγραφής σας για τη χρήση του Ιστοτόπου μας. Ενδέχεται επίσης να σας ζητήσουμε πληροφορίες όταν αναφέρετε κάποιο πρόβλημα στον Ιστότοπό μας.

· Αρχεία και αντίγραφα της αλληλογραφίας σας (συμπεριλαμβανομένων των διευθύνσεων email), εάν επικοινωνήσετε μαζί μας.

· Λεπτομέρειες των συναλλαγών που πραγματοποιείτε μέσω του Ιστοτόπου μας και της ολοκλήρωσης των παραγγελιών σας. Μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε οικονομικές πληροφορίες προτού υποβάλετε παραγγελία μέσω του Ιστοτόπου μας.

· Τα ερωτήματα αναζήτησής σας στον Ιστότοπο.

6.         Πληροφορίες που συλλέγουμε μέσω τεχνολογιών αυτόματης συλλογής δεδομένων.

Καθώς περιηγείστε και αλληλεπιδράτε με τον Ιστότοπό μας, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογίες αυτόματης συλλογής δεδομένων για τη συλλογή ορισμένων πληροφοριών σχετικά με τον εξοπλισμό σας, τις ενέργειες περιήγησης και τα μοτίβα χρήσης σας, όπως:

· Λεπτομέρειες των επισκέψεών σας στον Ιστότοπό μας, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων κίνησης, των δεδομένων τοποθεσίας, των αρχείων καταγραφής και άλλων δεδομένων επικοινωνίας, καθώς και των πόρων στους οποίους αποκτάτε πρόσβαση και χρησιμοποιείτε στον Ιστότοπο.

· Πληροφορίες σχετικά με τον υπολογιστή σας και τη σύνδεση στο διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων της διεύθυνσης IP, του λειτουργικού συστήματος και του τύπου του προγράμματος περιήγησης.

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις τεχνολογίες για να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τις διαδικτυακές δραστηριότητές σας σε βάθος χρόνου και σε ιστότοπους τρίτων ή άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες (παρακολούθηση συμπεριφοράς). [ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ] για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να εξαιρεθείτε από την παρακολούθηση συμπεριφοράς σε αυτόν τον ιστότοπο και πώς ανταποκρινόμαστε στα σήματα του προγράμματος περιήγησης και σε άλλους μηχανισμούς που επιτρέπουν στους καταναλωτές να προβαίνουν σε επιλογές σχετικά με την παρακολούθηση συμπεριφοράς.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε αυτόματα ενδέχεται να περιλαμβάνουν προσωπικές πληροφορίες. Η διαδικασία αυτή μας βοηθά να βελτιώνουμε τον Ιστότοπό μας και να παρέχουμε καλύτερες και πιο εξατομικευμένες υπηρεσίες, μεταξύ άλλων, χάρη στη δυνατότητα που μας παρέχει για:

· Εκτίμηση του μεγέθους του κοινού μας και των μοτίβων χρήσης.

· Αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις σας, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζουμε τον Ιστότοπό μας ανάλογα με τα ατομικά σας ενδιαφέροντα.

· Επιτάχυνση των αναζητήσεών σας.

· Αναγνώρισή σας όταν επιστρέφετε στον Ιστότοπό μας.

Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε για την εν λόγω αυτόματη συλλογή δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνουν:

· Cookies (ή cookies του προγράμματος περιήγησης). Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που τοποθετείται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Μπορείτε να αρνηθείτε να αποδεχτείτε τα cookies του προγράμματος περιήγησης ενεργοποιώντας την κατάλληλη ρύθμιση στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Ωστόσο, εάν επιλέξετε αυτήν τη ρύθμιση, ενδέχεται να μην μπορείτε να προσπελάσετε ορισμένα μέρη του Ιστοτόπου μας. Το σύστημά μας δημιουργεί cookies όταν κατευθύνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας στον Ιστότοπό μας, εκτός εάν έχετε προσαρμόσει τη ρύθμιση του προγράμματος περιήγησής σας ώστε να απορρίπτει τα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.allaboutcookies.org.

· Flash Cookies. Ορισμένες λειτουργίες του Ιστοτόπου μας μπορεί να χρησιμοποιούν αντικείμενα που έχουν αποθηκευτεί τοπικά (ή Flash cookies) για τη συλλογή και αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τις προτιμήσεις και την πλοήγησή σας προς, από και στον Ιστότοπό μας. Η διαχείριση των cookies του Flash δεν γίνεται από τις ίδιες ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιούνται για τα cookies του προγράμματος περιήγησης. Για πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση των ρυθμίσεων ιδιωτικού απορρήτου και ασφαλείας για τα cookies του Flash, δείτε τις Επιλογές σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τις πληροφορίες σας.

· Web Beacons. Οι σελίδες του ιστότοπού μας και τα email μας μπορεί να περιέχουν μικρά ηλεκτρονικά αρχεία γνωστά ως web beacons (ονομάζονται επίσης διαυγή gif, ετικέτες pixel και gif ενός εικονοστοιχείου) που επιτρέπουν στην Εταιρεία, για παράδειγμα, να μετράει τους χρήστες που έχουν επισκεφτεί αυτές τις σελίδες ή έχουν ανοίξει ένα email και για άλλα σχετικά στατιστικά στοιχεία του ιστότοπου (για παράδειγμα, καταγραφή της δημοτικότητας ορισμένου περιεχομένου του ιστότοπου και επαλήθευση της ακεραιότητας του συστήματος και του διακομιστή).

7.         Χρήση cookies και άλλων τεχνολογιών παρακολούθησης από τρίτους

Ορισμένο περιεχόμενο ή εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων στον Ιστότοπο, εξυπηρετούνται από τρίτα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστών, των δικτύων διαφημίσεων και των διακομιστών, των παρόχων περιεχομένου και των παρόχων εφαρμογών. Αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με web beacons ή άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με εσάς όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Οι πληροφορίες που συλλέγουν μπορεί να σχετίζονται με τις προσωπικές σας πληροφορίες ή μπορεί να συλλέγουν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών πληροφοριών, σχετικά με τις διαδικτυακές σας δραστηριότητες με την πάροδο του χρόνου και σε διαφορετικούς ιστότοπους και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες. Αυτοί οι τρίτοι μπορεί να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να σας παρέχουν διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος (συμπεριφορικές) ή άλλο στοχευμένο περιεχόμενο.

Δεν ελέγχουμε τις τεχνολογίες παρακολούθησης' αυτών των τρίτων μερών ή το πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με μια διαφήμιση ή άλλο στοχευμένο περιεχόμενο, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τον υπεύθυνο πάροχο. Για πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη στοχευμένων διαφημίσεων από πολλούς παρόχους, δείτε τις Επιλογές σχετικά με τον τρόπο χρήσης και γνωστοποίησης των πληροφοριών σας.

8.         Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας

Χρησιμοποιούμε πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς ή που μας παρέχετε εσείς, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε προσωπικών πληροφοριών:

· Για να σας παρουσιάζουμε τον Ιστότοπό μας και τα περιεχόμενά του.

· Για να σας παρέχουμε πληροφορίες, προϊόντα ή υπηρεσίες που ζητάτε από εμάς.

· Για την εκπλήρωση οποιουδήποτε άλλου σκοπού για τον οποίο τις παρέχετε.

· Για να σας παρέχουμε ειδοποιήσεις σχετικά με τον λογαριασμό σας, συμπεριλαμβανομένων ειδοποιήσεων λήξης και ανανέωσης.

· Για να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας και να επιβάλλουμε τα δικαιώματά μας που απορρέουν από συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ εσάς και εμάς, συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης και της είσπραξης.

· Για να σας ειδοποιούμε για αλλαγές στον Ιστότοπό μας ή σε οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρουμε ή παρέχουμε μέσω αυτού.

· Για να σας επιτρέψουμε να συμμετάσχετε σε διαδραστικές λειτουργίες στον Ιστότοπό μας.

· Με οποιονδήποτε άλλο τρόπο μπορούμε να περιγράψουμε όταν μας παρέχετε τις πληροφορίες.

· Για οποιονδήποτε άλλο σκοπό με τη συγκατάθεσή σας.

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με αγαθά και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας με αυτόν τον τρόπο, επιλέξτε το σχετικό πλαίσιο που βρίσκεται στη φόρμα από την οποία συλλέγουμε τα δεδομένα σας (η φόρμα παραγγελίας). Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις Επιλογές σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τις πληροφορίες σας.

9.         Γνωστοποίηση των πληροφοριών σας

Ενδέχεται να γνωστοποιούμε συγκεντρωτικές πληροφορίες για τους χρήστες μας χωρίς περιορισμό.

Ενδέχεται να γνωστοποιούμε προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε ή που παρέχετε εσείς, όπως περιγράφεται στην παρούσα πολιτική ιδιωτικού απορρήτου:

· Στις θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες μας.

· Σε εργολάβους, παρόχους υπηρεσιών και άλλα τρίτα μέρη που χρησιμοποιούμε για την υποστήριξη της επιχείρησής μας.

· Σε έναν αγοραστή ή άλλο διάδοχο σε περίπτωση συγχώνευσης, εκποίησης, αναδιάρθρωσης, αναδιοργάνωσης, διάλυσης ή άλλης πώλησης ή μεταβίβασης μέρους ή του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της USPA Global Licensing, Inc.', είτε ως συνεχιζόμενη επιχείρηση είτε ως μέρος πτώχευσης, εκκαθάρισης ή παρόμοιας διαδικασίας, στα οποία περιλαμβάνονται προσωπικές πληροφορίες που κατέχει η USPA Global Licensing, Inc. σχετικά με τους χρήστες του ιστότοπού μας, μεταξύ των περιουσιακών στοιχείων που μεταβιβάζονται.

· Για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο τις παρέχετε.

· Για οποιονδήποτε άλλο σκοπό που γνωστοποιείται από εμάς όταν παρέχετε τις πληροφορίες.

· Με τη συγκατάθεσή σας.

Μπορεί επίσης να γνωστοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες:

· Για τη συμμόρφωση με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση, νόμο ή νομική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της απάντησης σε οποιοδήποτε κρατικό ή κανονιστικό αίτημα.

· Για την επιβολή ή την εφαρμογή της δικής μας συμφωνίας{TERMS OF SERVICE} και άλλων συμφωνιών, μεταξύ άλλων για σκοπούς τιμολόγησης και είσπραξης.

Εάν πιστεύουμε ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη ή κατάλληλη για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας της USPA Global Licensing, Inc., των πελατών μας ή άλλων. Αυτό περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς για σκοπούς προστασίας από απάτη και μείωση του πιστωτικού κινδύνου.

10.       Επιλογές σχετικά με τον τρόπο χρήσης και γνωστοποίησης των πληροφοριών σας

Προσπαθούμε να σας παρέχουμε επιλογές σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε. Δημιουργήσαμε μηχανισμούς για να σας παρέχουμε τον ακόλουθο έλεγχο των πληροφοριών σας:

· Τεχνολογίες Παρακολούθησης και Διαφήμιση. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να αρνείται όλα ή ορισμένα cookies του προγράμματος περιήγησης ή να σας ειδοποιεί όταν αποστέλλονται τα cookies. Για να μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις cookies του Flash, επισκεφτείτε τη σελίδα ρυθμίσεων του Flash player στον ιστότοπο της Adobe'. Αν απενεργοποιήσετε ή αρνηθείτε τα cookies, σημειώστε ότι ορισμένα μέρη αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να μην είναι προσβάσιμα ή να μην λειτουργούν σωστά.

Δεν ελέγχουμε τη' συλλογή ή χρήση των πληροφοριών σας από τρίτα μέρη για την προβολή διαφημίσεων βάσει ενδιαφέροντος. Ωστόσο, αυτά τα τρίτα μέρη ενδέχεται να σας παρέχουν τρόπους για να επιλέξετε να μη συλλέγονται ή να μη χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες σας με αυτόν τον τρόπο. Μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη στοχευμένων διαφημίσεων από μέλη του Network Advertising Initiative (”NAI”) στον ιστότοπο της NAI'.

11.       Ασφάλεια των δεδομένων

Έχουμε εφαρμόσει μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών από τυχαία απώλεια και από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση και γνωστοποίηση.

Η ασφάλεια και η προστασία των πληροφοριών σας εξαρτάται επίσης από εσάς. Όταν σας έχουμε δώσει (ή όταν έχετε επιλέξει) έναν κωδικό πρόσβασης για να προσπελάσετε ορισμένα μέρη του Ιστότοπού μας, είστε υπεύθυνοι να διατηρείτε αυτό τον κωδικό πρόσβασης εμπιστευτικό. Σας ζητάμε να μην κοινοποιήσετε τον κωδικό πρόσβασής σας σε κανέναν.

Δυστυχώς, η μετάδοση των πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απόλυτα ασφαλής. Αν και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να προστατεύσουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών πληροφοριών σας που διαβιβάζονται στον Ιστότοπό μας. Οποιαδήποτε μετάδοση προσωπικών πληροφοριών γίνεται με δική σας ευθύνη. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την παράκαμψη οποιωνδήποτε ρυθμίσεων ιδιωτικού απορρήτου ή μέτρων ασφαλείας που περιλαμβάνονται στον Ιστότοπο.

12. Αλλαγές στην Πολιτική Ιδιωτικού Απορρήτου μας

Είναι πολιτική μας να δημοσιεύουμε οποιεσδήποτε αλλαγές κάνουμε στην πολιτική ιδιωτικού απορρήτου μας σε αυτήν τη σελίδα με μια ειδοποίηση ότι η πολιτική ιδιωτικού απορρήτου έχει ενημερωθεί, στην αρχική σελίδα του ιστότοπου. Εάν κάνουμε ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις προσωπικές πληροφορίες των χρηστών μας', θα σας ειδοποιήσουμε μέσω κοινοποίησης στην αρχική σελίδα του ιστότοπου. Η ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης της πολιτικής ιδιωτικού απορρήτου προσδιορίζεται στο επάνω μέρος της σελίδας. Είστε υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι έχουμε μια ενημερωμένη ενεργή και παραδοτέα διεύθυνση email για εσάς και για την περιοδική επίσκεψη στον Ιστότοπό μας και σε αυτήν την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου, ώστε να ελέγχετε οποιεσδήποτε αλλαγές.

13.       Στοιχεία επικοινωνίας

Για να κάνετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με αυτήν την πολιτική ιδιωτικού απορρήτου και τις πρακτικές ιδιωτικού απορρήτου μας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

1400 Centerpark Boulevard

Suite 200 West Palm Beach, FL 33401

[email protected]

Για να καταχωρίσετε ένα παράπονο ή ανησυχία, επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected].

Αυτός ο ιστότοπος δεν υποστηρίζει πλέον προγράμματα περιήγησης Internet Explorer. Αλλάξτε στο Chrome, το Safari ή το Firefox για την καλύτερη εμπειρία.